We use cookies to make sure our website better meets your expectations.
You can adjust your web browser's settings to stop accepting cookies. For further information, read our cookie policy.
SEARCH
IN Warsaw
Exchange Rates
Warsaw Stock Exchange - Indices
The Warsaw Voice » Other » December 16, 2009
Poland's Path to the Euro
You have to be logged in to use the ReadSpeaker utility and listen to a text. It's free-of-charge. Just log in to the site or register if you are not registered user yet.
Switchover Snags in Slovakia
December 16, 2009   
Article's tools:
Print

The experience of neighboring Slovakia may prove highly helpful for Poland as it plans to switch to the euro.

After Slovakia adopted the single currency, in the Slovak capital Bratislava and in Kremnica, the town where the nation's only mint is located, 148 tons of Slovak koruna bank notes and 2,000 tons of coins were destroyed in a move that crowned the large-scale operation to replace the Slovak currency with the euro. But not all aspects of the operation went smoothly. This is where the Slovaks hit snags...

First of all, the smallest stores, those employing up to five people, traveling salesmen, gas station operators, confectioners and butchers had problems with adjusting their cash registers to be able to issue receipts with prices quoted in both currencies six months before the switch. Finally, they were allowed to display euro prices only on the shelves.

One-hundred-and-fifty inspectors were deployed in Slovakia's 30 administrative districts to prevent hidden price hikes prompted by the switch to the euro. The government launched two campaigns under the slogans: The Currency is Changing, But Not the Price and Every Cent Counts. The latter was supposed to prevent rounding prices up. This is why prices in Slovak shops will be quoted in both currencies until the end of 2009.

The government committed blunders. Special calculators for converting the currencies were given to all Slovaks. When the calculators were distributed it turned out that some of them did not work and that calculators with the menu in Hungarian were sent to areas where there are no residents from the country's Hungarian minority. Additionally, a batch of the calculators had been programmed with the wrong exchange rate. Faulty calculators were replaced.

A strong point of the government information campaign was that it attracted the backing of the church. The government organized a series of seminars for church officials who then provided information on euro adoption to elderly, single and sick people, that is those who were expected to have the greatest problems with switching to the euro. Information on how, for how long and where they would be able to convert their money into euros was especially important for these people as some of them kept their savings at home. The youngest Slovaks were also taught about the euro-new bank notes and coins were shown to elementary school students.

A month before the switch, Slovaks went crazy over "coin starter" kits. The small plastic bags with 45 coins worth 16.60 euros were supposed to help people with their first shopping trip in the new year. The starter kits became a favorite Christmas present and an advertising giveaway from retailers to shoppers. People wanting to buy starter kits formed lines outside banks. All the kits were snatched up over several days, although sales were limited to only 10 kits per person.


Jak euro trafiło za miedzę
Doświadczenia naszych sąsiadów Słowaków mogą być nieocenione w sprawnej organizacji procesu wymiany waluty.

Po wprowadzeniu euro na Słowacji, w Bratysławie i w miejscowości Kremnica, gdzie znajduje się jedyna tamtejsza mennica, zniszczono aż 148 ton banknotów i 2 tys. ton monet. Było to ukoronowanie wielkiej operacji wymiany koron na euro. Nie wszystko przebiegło gładko - oto z czym sąsiedzi mieli kłopoty.

Najmniejsi sklepikarze (zatrudniający do 5 osób), sprzedawcy obwoźni, ajenci stacji benzynowych, cukiernicy i rzeźnicy nie dawali sobie rady z takim przestawieniem kas, żeby już na pół roku przed wymianą waluty wydawać paragony z cenami w koronach i euro. W końcu otrzymali zgodę, by podwójne ceny wystawiać tylko na półkach.

W 30 słowackich regionach 150 inspektorów pilnowało, czy zmiana waluty nie da okazji do ukrytych podwyżek cen. Rząd ogłosił kampanie: "Zmienia się waluta, a nie cena" i "Każdy cent się liczy" - ta druga miała zapobiec "niewinnemu" zaokrąglaniu w górę końcówek przeliczanych cen. W tym celu w słowackich sklepach podwójne ceny są podawane do końca 2009 r.

Wpadki zdarzały się także w rządowej kampanii informacyjnej. Dla wszystkich obywateli przygotowano np. kalkulatory do przeliczania walut. Wystarczyło wpisać sumę w koronach, nacisnąć klawisz i pojawiała się suma w euro. Gdy je rozdano okazało się, że część nie działa, a np. kalkulatory z menu w języku węgierskim trafiły w takie regiony kraju, gdzie mniejszości węgierskiej w ogóle nie ma. Pewna partia kalkulatorów miała też zaprogramowany zły kurs wymiany. Oczywiście użytkownikom je wymieniono.

Pozytywem rządowej kampanii informacyjnej było to, że udało się do niej zaangażować kościół. Zorganizowano cykl seminariów dla przedstawicieli organizacji kościelnych, którzy następnie skutecznie informowali o euro osoby starsze, samotne, schorowane. Dla takich osób, z których część trzymała oszczędności w domach, bardzo ważna była np. informacja na jakich zasadach, do kiedy i gdzie będą mogli wymienić swoje oszczędności. O euro uczyli się także najmłodsi - uczniowie poznawali na lekcjach nowe banknoty i monety.

Miesiąc przed wymianą waluty Słowaków ogarnął szał na punkcie "pakietów startowych". W zamyśle ta mała plastikowa torebeczka z 45 monetami o wartości 16,60 euro miała pomóc zrobić pierwsze posylwestrowe zakupy. Stała się ulubionym prezentem gwiazdkowym. Pod bankami ustawiały się kolejki chętnych na kupno pakietów. Choć sprzedaż ograniczono do 10 pakietów dla jednego chętnego, wszystkie rozeszły się w ciągu kilku dni.
© The Warsaw Voice 2010-2018
E-mail Marketing Powered by SARE