We use cookies to make sure our website better meets your expectations.
You can adjust your web browser's settings to stop accepting cookies. For further information, read our cookie policy.
SEARCH
IN Warsaw
Exchange Rates
Warsaw Stock Exchange - Indices
The Warsaw Voice » Other » December 16, 2009
Poland's Path to the Euro
You have to be logged in to use the ReadSpeaker utility and listen to a text. It's free-of-charge. Just log in to the site or register if you are not registered user yet.
A Smooth Switchover?
December 16, 2009   
Article's tools:
Print

In the long term the euro is all about benefits, but Poles will also have to deal with a huge change. What can Polish citizens expect on the day the euro becomes the official currency? Will the switchover in such a big country pose major organizational problems?

When introducing the euro, Poland will have to bear the one-off cost of all technical and organizational preparatory measures. The cost is hard to estimate today. The NBP will conduct a huge educational campaign for months in advance, among other things to teach people what the new coins and bank notes look like and what safeguards they have.

As happened in other countries, the Polish government will sign a special agreement with traders obliging them to eliminate concealed price hikes in connection with the currency exchange. Penalties will not be imposed for hikes, but consumers will very likely be able to report abuse and public lists of dishonest entrepreneurs will appear-known as "name and shame" lists.

The euro in practice
The Polish government and the NBP are making their minds up about whether, a year before the adoption of the euro, every store and service outlet in Poland will quote prices in zlotys and euros. The national currency will most likely be in circulation for two weeks or so after the euro is introduced. However, even if people pay in zlotys, they will get change in euros.

Stores, gas stations, post offices and banks will probably be closed for a few hours before the euro's launch. This will be a time of huge adjustment to ATMs, machines that issue change and payment card terminals.

Just before the euro is introduced, Polish commercial banks will convert the funds in their clients' accounts from zlotys to the new currency.

The average consumer, who may be confused in the first few days after the switchover, will soon realize that it will be easier and cheaper to travel because there will be no need to exchange money and cover the costs this involves.

According to a TNS OBOP survey from October 2009, 35 percent of respondents think that in general terms adopting the euro will be a positive move. Almost the same percentage, 34, disagree. The rest are not sure what to think.

Według badania TNS OBOP z października 2009 r., 35 proc. respondentów uważa, że generalnie euro będzie czymś dobrym. Niemal tyle samo, 34 proc. badanych ma przeciwne zdanie. Reszta nie ma jeszcze opinii.


Wszystko pójdzie gładko?

Na dłuższą metę euro to same pozytywy, ale… przyjdzie nam też poradzić sobie z wielką zmianą. Czego mogą się spodziewać obywatele w dniu, w którym zacznie u nas obowiązywać waluta euro? Czy w tak dużym kraju wymiana pieniądza nie będzie organizacyjnym problemem? A co z pierwszymi negatywnymi skutkami tej operacji?

Przy wprowadzaniu euro Polska poniesie jednorazowy koszt wszelkich technicznych i organizacyjnych działań przygotowawczych, którego wysokość trudno dziś oszacować. Narodowy Bank Polski przez wiele miesięcy będzie prowadził kampanię edukacyjną. Nauczy społeczeństwo m.in., jak wyglądają nowe pieniądze oraz jakie mają zabezpieczenia.

Wzorem innych państw, polski rząd podpisze z handlowcami umowę, zobowiązująca ich do wyeliminowania ukrytych podwyżek. Ci, którzy mimo to je wprowadzą, pewnie trafią na "czarne listy" publikowane przez organizacje kosumenckie.

Euro w obiegu - jak to będzie?
Polski rząd wspólnie z NBP zastanawia się, czy już na rok przed wprowadzeniem euro w każdym sklepie i punkcie usługowym w Polsce ceny mają być podawane w złotych i w euro. Narodowa waluta będzie w obiegu zapewne jeszcze kilkanaście dni po wprowadzeniu euro. Resztę za zakupy od razu po wymianie otrzymamy tylko w euro.

Sklepy, stacje benzynowe, poczty i banki zostaną prawdopodobnie zamknięte na kilka godzin przed wprowadzeniem euro. Będzie też wówczas trwać wielkie przestawianie bankomatów i terminali do kart płatniczych.

Tuż przed wprowadzeniem euro polskie banki komercyjne przewalutują środki lokowane w złotych.
Konsumenci, którzy w pierwszych dniach po wymianie mogą czuć się zagubieni, wkrótce zorientują się, że podróżowanie po Europie stało się łatwiejsze, bo nie będą już przeliczać cen i wymieniać walut.


Goodbye, Zloty
Pożegnanie Złotego

1919
The Polish mark is the official currency of the new Polish state, which reappeared on the map in 1918 after over 100 years of being partitioned between Russia, Prussia and Austria-Hungary.

Polska jako państwo istnieje niecały rok, po ponad stu latach bez własnej państwowości. Trwa ustalanie granic. Na scalanych ziemiach trzech byłych zaborów: rosyjskiego, pruskiego i austriackiego środkiem płatniczym jest marka polska.

1924-1925
Prime Minister Władysław Grabski's reform introduces the zloty based on gold parity.
Reforma ekonomiczna premiera Władysława Grabskiego wprowadza do obiegu złotego opartego na parytecie złota.

1939-1945
The Germans issue bank notes in occupied Poland that have inscriptions in Polish but no national symbols.
Hitlerowscy Niemcy, którzy okupują Polskę, emitują w części kraju nazywanej Generalną Gubernią banknoty zwane "młynarkami". Miały one napisy po polsku, ale nie było na nich polskich symboli narodowych.

1944
In liberated regions the communist authorities introduce "bank notes of the National Bank of Poland"; interestingly, the NBP as an institution was not revived until six months later.
Władze komunistyczne na wyzwolonych terenach wprowadzają "banknoty Narodowego Banku Polskiego", co ciekawe NBP jako instytucja odrodził się dopiero pół roku później.

1950
A draconian re-domination is conducted at a ratio of 100:1 for bank notes in circulation and deposits. This results in the confiscation of two-thirds of the population's savings. New bank notes are introduced and remain in circulation until the 1970s.

Drakońska wymiana pieniądza w stosunku 100:1 dla banknotów w obiegu i depozytów. Oznaczała ona konfiskatę 2/3 oszczędności ludności. Wprowadzono nowe banknoty, które utrzymały się w obiegu do lat 70.

Late 1980s/early 1990s
Przełom lat 80. i 90. XX w.
Hyperinflation in Poland. The biggest bank note is 2 million zlotys. Poles paid tens of thousands of zlotys for everyday items such as bread and milk. They earned millions-but could buy little with them.

Hiperinflacja w Polsce. Banknot o najwyższym nominale opiewał na dwa miliony złotych. Za chleb i mleko Polacy płacili dziesiątkami tysięcy złotych. Zarabiali w milionach, za które jednak niewiele można było kupić.

1993
Re-denomination of the zloty at a ratio of 10,000:1
Denominacja złotego w stosunku 10000:1
© The Warsaw Voice 2010-2018
E-mail Marketing Powered by SARE