We use cookies to make sure our website better meets your expectations.
You can adjust your web browser's settings to stop accepting cookies. For further information, read our cookie policy.
SEARCH
IN Warsaw
Exchange Rates
Warsaw Stock Exchange - Indices
The Warsaw Voice » Other » November 30, -1
Energetyczne bezpieczeństwo Polski i Europy
You have to be logged in to use the ReadSpeaker utility and listen to a text. It's free-of-charge. Just log in to the site or register if you are not registered user yet.
Międzynarodowa Konferencja Ekspertów
November 30, -1    wersja polska »
Article's tools:
Print

Serdecznie zapraszamy do współpracy oraz uczestnictwa w trzeciej już edycji konferencji poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu Polski i Europy.
Polska Elektroenergetyka na Rynku Unii Europejskiej
główne problemy bezpiecznego rozwoju.
Konferencja Ekspertów Energetyki (III edycja)
Stara Gazownia w Warszawie, 11 maja 2011
Ideą cyklu konferencji „Energetyczne bezpieczeństwo Polski i Europy” jest wzmocnienie publicznej dyskusji nt. najważniejszych uwarunkowań, zagrożeń i wyzwań polskiego sektora paliwowo-energetycznego z uwzględnieniem kontekstów międzynarodowych, w tym priorytetów i działań Unii Europejskiej w tym zakresie. Podkreślmy: nie idzie nam o politykę i spory, których treścią bywają tematy związane z energetyką, paliwami itp. To, co nas rzeczywiście niepokoi i inspiruje do dyskusji, to bilans potrzeb i potencjału dostaw energetycznych w Polsce dziś, jutro i za lat kilka, kontekst ekologiczny, wyzwania technologiczne i inwestycyjne.
    Podczas debaty postaramy się odpowiedzieć na pytania:
  • Czy energetyczne interesy Polski i Unii budują więcej synergii niż sprzeczności? Jak wzmocnić te pierwsze, nie tracąc z oczu tych drugich?
  • Czy aby na pewno w nadchodzących latach nie grozi nam blackout, spowodowany stanem infrastruktury elektroenergetycznej? Jeśli istnieje takie zagrożenie, jakie są szanse jego oddalenia?
  • Czy narodowy program oszczędzania energii może takie szanse poważnie zwiększyć? Kto i w jaki sposób ten program realizował nawet przed jego powstaniem?
  • Czy tzw. alternatywne źródła energii to rzeczywiście alternatywa, czy po prostu konieczność?
  • Czy powstrzymywanie „niewidzialnej ręki rynku” w elektro-energetyce jest uzasadnione interesami jego uczestników, to jest producentów, dystrybutorów i konsumentów czy raczej konfliktem tych interesów?
Wydarzenia ostatnich lat w naszym kraju utwierdzają nas w przekonaniu, że merytoryczna dyskusja przedstawicieli instytucji rządowych z reprezentantami przedsiębiorstw, przy udziale samorządowców, jest konieczna. Dlatego opinie i postulaty uczestników konferencji, zebrane podczas konferencji, przedstawiane będą, już podczas jej trwania, uczestniczącym w niej przedstawicielom rządu i parlamentu.
Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy między innymi: Joannę Strzelec-Łobodzińską, wiceminister w Ministerstwie Gospodarki, prezesa Marka Woszczyka, Urząd Regulacji Energetyki, prezes Małgorzatę Krasnodębską - Tomkiel, UOKiK, Profesora Krzysztofa Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Andrzeja Czerwińskiego, przewodniczącego stałej podkomisji sejmowej do spraw energetyki; Dariusza Ledworowskiego, Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. finansów, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, a także liderów firm, które decydują o obliczu tej branży.
Do udziału w konferencji, poza przedstawicielami rządu i branżowych instytucji centralnych, uczelni, a także niezależnych ekspertów oraz firm z branży, zapraszamy również reprezentantów samorządów i administracji lokalnej.
Dyskusje poprowadzą Janusz Steinhoff oraz Andrzej Jonas.
Konferencja odbędzie się w szczególnym miejscu, jakim jest zabytkowy kompleks zabudowań tzw. Starej Gazowni w Warszawie, przy ul. Kasprzaka.
© The Warsaw Voice 2010-2018
E-mail Marketing Powered by SARE