We use cookies to make sure our website better meets your expectations.
You can adjust your web browser's settings to stop accepting cookies. For further information, read our cookie policy.
SEARCH
IN Warsaw
Exchange Rates
Warsaw Stock Exchange - Indices
The Warsaw Voice » Regional Voice » September 2, 2011
The Lower Silesia Voice
You have to be logged in to use the ReadSpeaker utility and listen to a text. It's free-of-charge. Just log in to the site or register if you are not registered user yet.
Building Networks and Trust
September 2, 2011   
Article's tools:
Print

Barbara Mróz, president of heat distribution company Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA in Legnica, talks to Barbara Deręgowska about the company’s rapid expansion.

Your company has been a leading supplier of heat in Poland’s southwestern Lower Silesia region for 35 years now. Some say the company got a new lease of life two years ago. Why’s that?
The company’s core business is in the transmission, distribution, production and sale of heat. Thousands of Lower Silesian households and many institutions and businesses use our services on a daily basis. The company operates heat distribution systems in the towns of Legnica, Lubin, Chocianów, Chojnów, Głogów, Ścinawa and Złotoryja. In 2009 it got a new lease of life when the Lubin-based company Energetyka Sp. z o.o. bought 85 percent of its stock.

Last year your company won a prestigious designation as a “Business Gazelle.” You followed up with the Lower Silesian Business Certificate a month ago. How would you comment on these awards?
These distinctions are the result of our hard work, especially over the past two years. Not only the management board, but all the workers have contributed to the company’s success. Without help from staff, managers often fail to attain their goals. This is not the case in our company. We have an excellent team of specialists. Their knowledge is invaluable because it results from years of practical experience. Among our staff are people who worked here creating the company 35 years ago. Of course, we are now investing more than ever before, but without a qualified staff we would not have been able to do anything. This is our joint work. And we consistently carry out our plans. Our priority is to modernize the worn-out parts of the distribution system. There are quite many of them because the total length of the heat networks exceeds 270 kilometers.
Do you replace or repair them?
It depends on their condition. In 2010, we prepared detailed designs. We are now using them to gradually remove old transmission networks and build new ones. This means we are replacing the old networks, not only repairing them. It does not make sense to spend money on constantly repairing something that should in fact be replaced. One example is the modernization project now under way in Lubin, where we are going to replace 100 district heating installations this year alone. And this is merely a fraction of the projects we are carrying out. The past two years have been enough for us to find out exactly what requires our immediate intervention and what can wait. We work actively not only in Legnica and Lubin, which have the oldest networks, but we also remember about our customers in Głogów and Złotoryja.

We talked a few years ago when you were director of the Wrocław branch of the PZU SA insurance company. Are the insurance and heat sectors related in any way?
What they have in common is the need to provide a sense of security to people. In each sector, the customer is most important. We are consistently building customer trust in our company. Luckily, our customers have already noticed that we care about their needs. And, most important, they know that our investment projects are not hard on their pockets. We have spared no effort to acquire as much money from the EU budget and the government as possible.

Is the company’s new owner happy with this policy?
I do not think about it in this way. We work together and our activities are interrelated. Energetyka Sp. z o.o. specializes in the production of electricity and heat. Its heat and power plants are modern and cheaper than ours. It is also much more resistant to fluctuations in fuel prices, which is very important for our customers. Additionally, Energetyka Sp. z o.o. has for a long time been developing the production of clean, environmentally-friendly energy. Our company, in turn, provides support in its transmission and distribution.

What are your company’s plans for the future?
We want to become specialized exclusively in the transmission and distribution of heat. We have an opportunity to stop using our heat sources, which are obsolete and expensive in operation. Specialization is the only choice for our company. This is how companies making up the KGHM Polska Miedź group operate. We want to use their experience because they have been successful. And we also want to be.Budujemy sieci i zaufanie
Na temat dynamicznego rozwoju firmy z Barbarą Mróz, prezesem Zarządu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Legnicy rozmawia Barbara Deręgowska.

Przedsiębiorstwo od 35 lat jest jednym z wiodących dostawców ciepła na Dolnym Śląsku. Od dwóch lat mówi się, że dostało „drugie życie”. Dlaczego?
Podstawą działania naszej firmy jest przesył, dystrybucja, produkcja i obrót energią cieplną. Codziennie z naszych usług korzystają tysiące odbiorców indywidualnych oraz szereg instytucji i przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. W skład przedsiębiorstwa wchodzą systemy ciepłownicze takich miast jak: Legnica, Lubin, Chocianów, Chojnów, Głogów, Ścinawa oraz Złotoryja.

W 2009 roku firma dostała „drugie życie”, w chwili gdy Energetyka Sp. z o.o. z Lubina kupiła 85 procent akcji.

W ubiegłym roku otrzymaliście prestiżowy tytuł „Gazele Biznesu”, miesiąc temu po raz pierwszy został wręczony firmie „Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy”. To nie przypadek?
Te nagrody to naprawdę efekt ciężkiej pracy nas wszystkich, zwłaszcza przez ostatnie dwa lata. I nie myślę tu wyłącznie o zarządzie. Do sukcesu firmy przyczyniają się wszyscy pracownicy! Osamotnione kierownictwo zawsze jest bezradne. U nas jest inaczej. Mamy fantastyczny zespół fachowców. Ich wiedza jest bezcenna, bo wynika z wieloletniej praktyki. Wciąż pracują osoby, które trzydzieści pięć lat temu stworzyły to przedsiębiorstwo. Oczywiście, że obecnie inwestujemy więcej niż kiedykolwiek, ale bez wykwalifikowanej załogi nic się nie dałoby zrobić. To nasze wspólne dzieło. Poza tym konsekwentnie realizujemy plany. Modernizacja wyeksploatowanych instalacji to nasz priorytet. A mamy ich sporo, bo sieci jest ponad 270 kilometrów.

Wymieniacie sieci czy remontujecie ?
Zależy od ich stanu. W 2010 przygotowaliśmy precyzyjne projekty, według których krok po kroku wymieniamy stare sieci przesyłowe i budujemy nowe. A więc „wymieniamy”, a nie tylko naprawiamy. Nie ma najmniejszego sensu ciągłe dokładanie do czegoś, co tak naprawdę wymaga wymiany. Przykładem mogą być prowadzone obecnie prace w Lubinie, gdzie tylko w tym roku wymienimy sto węzłów cieplnych, a to zaledwie ułamek naszych inwestycji. Ostatnie dwa lata wystarczyły, żeby dokładnie zorientować się, co wymaga naszej natychmiastowej interwencji, a co może poczekać. Działamy aktywnie nie tylko na terenie Legnicy i Lubina, gdzie są akurat najstarsze sieci ale pamiętamy również o naszych klientach w Głogowie czy Złotoryi.

Kilka lat temu przeprowadzałam z Panią wywiad jako dyrektorem wrocławskiego oddziału Polskiego Zakładu Ubezpieczeń (PZU). Ciepłownictwo i ubezpieczenia to dwa różne światy?
Wręcz przeciwnie. To co łączy te dwie dziedziny to konieczność zapewnienia ludziom poczucia bezpieczeństwa. I tu i tam najważniejszy jest klient. Konsekwentnie budujemy zaufanie do naszej firmy. Na szczęście nasi klienci już zauważyli, że ich potrzeby nie są nam obojętne. I co najważniejsze, wiedzą, że nie obciążamy ich kieszeni inwestycjami. Zrobiliśmy wszystko, żeby pozyskać każde możliwe pieniądze z unijnych funduszy i ministerstwa.

Nowi właściciele są chyba zadowoleni?
Nie myślę o tym w takich kategoriach. Współpracujemy i nasze działania są wzajemnie powiązane. Energetyka specjalizuje się w produkcji energii. Ich elektrociepłownie są nowoczesne i tańsze od naszych. Nasi właściciele są też zdecydowanie odporniejsi od nas na wahania cen paliw. A to ważna sprawa dla naszych klientów. Energetyka od dawna też poszerza produkcję czystej, ekologicznej energii. My natomiast jesteśmy pewnym oparciem w przesyłaniu energii i jej dystrybucji.

Jakieś inne plany?
Naszą przyszłością jest perfekcyjne wyspecjalizowanie się w przesyle i dystrybucji energii cieplnej. Mamy możliwość zrezygnować z naszych źródeł ciepła, które są przestarzałe i drogie w eksploatacji. Ta specjalizacja – to jedyny kierunek dla naszego przedsiębiorstwa. Tak funkcjonują spółki skupione wokół KGHM Polska Miedź S.A. a my chcemy korzystać z ich doświadczeń, gdyż osiągnęły sukces, do którego i my dążymy.
Latest articles in Regional Voice
Latest news in Regional Voice
Mercure - The 6 Friends Theory - Casting call
© The Warsaw Voice 2010-2018
E-mail Marketing Powered by SARE